Drukuj
Odsłony: 9116

Inspektor Ochrony Danych:

IZABELA MALINOWSKA-SZABOWSKA   e-mail: iod6_oswiata@um.poznan.pl

ZASTĘPCA Inspektora Ochrony Danych:

MONIKA KOCIMSKA    e-mail: iod4_oswiata@um.poznan.pl

 

  ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH - rok szkolny 2020/2021

  ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH - uczeń pełnoletni

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dla rodziców uczniów niepełnoletnich

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dla uczniów pełnoletnich

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - kontrahenci

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wizerunek