KONSPEKT ZAJĘĆ Z MŁODZIEŻĄ NA TEMAT:

"RADZENIE SOBIE ZE STRESEM."

Przestawiam propozycję zajęć o charakterze edukacyjno – profilaktycznym, które prowadzę z uczniami w ramach pracy pedagoga w szkole. Zajęcia można przeprowadzać z młodzieżą w różnym wieku.

Współczesny świat niesie ze sobą wiele zagrożeń i sytuacji stresogennych związanych z każdym niemal aspektem życia. Szczególnie narażeni na nie są młodzi ludzie, którzy nie mają jeszcze doświadczenia związanego z przezwyciężaniem sytuacji kryzysowych. Często bywa tak, że młodzieży (uczniom) nie ma kto przekazać informacji o tym, że ze stresem można sobie poradzić i jak to robić.
Problemy młodych ludzi często bywają bagatelizowane, co powoduje, że wybierają oni destruktywne sposoby odreagowywania czy radzenia sobie ze stresem. Należą do nich chociażby tak liczne przypadki próbowania lub używania środków odurzających czy wchodzenie w różnego rodzaju grupy o charakterze subkulturowym.
Dlatego zasadne wydaje się podjęcie takich zajęć z młodzieżą, które im w konstruktywny sposób pomoże walczyć z przeciwnościami.

CELE ZAJĘĆ:
PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Warunki i pomoce dydaktyczne:
 1. POWITANIE

  Rundka - uczestnicy przedstawiają się i określają swój poziom energii oraz samopoczucie w skali 1-10

 2. ĆWICZENIA WSTĘPNE. „Wszyscy, którzy...”

 3. Co to jest stres? Burza mózgów. Propozycje uczniów.

 4. Krótki wykład prowadzącego na temat stresu

 5. Cwiczenia relaksujące:

 6. KATALOGI ANTY-STRESOWE.

  Na trzech planszach: „MUZYKA”, „FILMY”, „KSIĄŻKI” uczniowie na małych karteczkach wypisują rodzaj muzyki, tytuły filmów, książki, które wprawiają ich w dobr /y nastrój, pomagają odpocząć lub zrelaksować.
  Uczniowie reklamują przed klasą swoje sposoby na stres.

 7. ”SŁODKIE CYTRYNY”

  Praca w grupach. Wymyślamy codzienne sytuacje, które wywołują zdenerwowanie, przekazujemy na kartkach innej grupie, która poszukuję w tej sytuacji pozytywnych stron a następnie dzielą się opiniami z całą klasą.

 8. PSYCHODRAMA

  Uczniowie w grupach 3-osobowych odgrywają zadane scenki – sytuacje, będące źródłem stresu w dwóch wymiarach pozytywnym (konstruktywnym) i negatywnym (destruktywnym). Omówienie scenek i emocji uczniów.

 9. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.

  Uczniowie przedstawiają swoje refleksje na temat zajęć, czego się nauczyli, co im się podobało oraz określają poziom energii na końcu zajęć.

 10. RECENZJE PISEMNE UCZNIÓW NA TEMAT WARSZTATÓW.
Przygotowała:
Daria Orłowska
pedagog szkolny
Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
w Poznaniu