Drukuj
Odsłony: 4410

Podstawa prawna – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)

 

motto:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” „Potrzebna jest dziś nowa „wyobraźnia miłosierdzia”, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowanie się z nim”

Jan Paweł II

 

 

Wolontariat jest niewątpliwie działaniem, które pozwala rozwijać postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia. Stwarza okazję do budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu. Mając świadomość, że podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy, niezmiernie ważne jest aby praca ta miała swoje ramy zawarte w poniższym regulaminie.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

OBSZARY DZIAŁANIA

 

 

Głównym miejscem naszych spotkań jest biblioteka szkolna, Przedstawiciele grup wolontariuszy z poszczególnych klas przychodzą do biblioteki szkolnej celem ustalenia konkretnych działań na rzecz potrzebujących.