Głównej zawartości

Komunikat alertu

Serwis zsms.poznan.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)

 

motto:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” „Potrzebna jest dziś nowa „wyobraźnia miłosierdzia”, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowanie się z nim”

Jan Paweł II

 

 

Wolontariat jest niewątpliwie działaniem, które pozwala rozwijać postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia. Stwarza okazję do budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu. Mając świadomość, że podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy, niezmiernie ważne jest aby praca ta miała swoje ramy zawarte w poniższym regulaminie.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
 • Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

OBSZARY DZIAŁANIA

 

 • Plan działań szkolnego koła wolontariatu w roku szkolnym 2012/2013
 • "My dla świata - Polski - społeczności lokalnej"
 • Wolontariat w szkole

 

Głównym miejscem naszych spotkań jest biblioteka szkolna, Przedstawiciele grup wolontariuszy z poszczególnych klas przychodzą do biblioteki szkolnej celem ustalenia konkretnych działań na rzecz potrzebujących.

 

 • Zebranie organizacyjne dla wolontariuszy i opiekunów oraz nowych osób chętnych do pracy w wolontariacie szkoły w dniu 30 października 2012r. o godz 14.30 w bibliotece szkolnej.
 • 5 listopada 2012r. - zebranie przedstawicieli z poszczególnych klas celem uzgodnienia planu działań na rok 2012/2013.
 • 9 listopada 2012r. - przedstawienie pani dyrektor ZSMS planu działań szkolnego koła wolontariatu na rok szkolny 2012/2013.