Głównej zawartości

Komunikat alertu

Serwis zsms.poznan.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

WSTĘP
 
Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś o interesującym cię miejscu, musisz sięgnąć do źródeł, starych dokumentów.
Tak też uczyniłam, szperając kilka dni w szkolnym archiwum. To niezwykle ciekawe zajęcie - swoistego rodzaju machina czasu, stare, zakurzone kroniki i albumy pozwoliły mi przenieść się w czasie i to aż do XIX w.
Niestety, nie zachowały się oryginalne księgi okresu pruskiego szkoły i międzywojennego. Druga została zniszczona razem ze sztandarem szkoły przez Niemców zaraz na początku działań wojennych. Pierwsza na pewno istniała po wojnie, gdyż anonimowy autor kroniki powojennej wspomina ją i czerpie z niej podstawowe wiadomości o początkach szkoły, cytuje także ciekawsze fragmenty. Co stało się z nią później, czy znajduje się w archiwach miejskich - nie szukałam.
 
Całą historię szkoły podzieliłam na sześć okresów:
 
ROZDZIAŁ I KRONIKA PRUSKA
 
Budynek, w którym mieści się nasza szkoła, od początku pełnił funkcję oświatową. Powstał (tak donosi kronika pruska) w 1873r., a pierwszą kronikę założono w 1892r. Zawiera ona tylko suche dane z życia wewnętrznego szkoły dotyczące między innymi składu nauczycielskiego, organizacji roku szkolnego, klasyfikacji. Znaleźć tam było można informację, że 60% stanu uczniowskiego stanowiły dzieci narodowości polskiej.
W 1903r. szkole nadano imię Petalocziego.
Z okresu I wojny światowej wiele zapisów dotyczy działań zbrojnych, zwycięstw armii pruskiej i wolnych od nauki w związku z tym dni.
Ostatni zapis to 17 marca 1919r. - zamknięcie pruskiej szkoły.
 
ROZDZIAŁ II POLSKIE ZAPISKI W PRUSKIEJ KRONICE
 
8 maja 1919r. w murach budynku przy ul. Cegielskiego zaczyna działać polska szkoła.
1 maja 1920r. szkoła otrzymuje imię "Władysława Jagiełły". Powstają pracownie: zajęć praktycznych, przyrodniczo - geograficzna. Zaczyna działać samorząd uczniowski, PCK, SKO i Komitet Rodzicielski, który zbiera fundusze "na przyrządy szkolne i na bibliotekę". Kupowano także ubogim dzieciom podręczniki i zajmowano się ich dożywianiem.
 
ROZDZIAŁ III NIEPODLEGŁA POLSKA
 

W zapiskach następuje dziesięcioletni okres przerwy. Kolejne informacje pochodzą dopiero z 1932r., kiedy to kierownictwo szkoły objęła pani Zofia Jasiewicz (funkcję pełniła do 20 czerwca 1959r.).
W szkole kontynuowały swoją działalność Samorząd Uczniowski, PCK, SKO, LOPP oraz Komitet Rodzicielski, który nadal wspomagał wyposażenie szkoły i ubogie dzieci.
Życie szkolne urozmaicone było wycieczkami, tzw. imprezami dochodowymi, korespondencją międzyszkolną i imprezami międzyszkolnymi. Informacje są bardzo skromne, gdyż "dane do odtworzenia kroniki tych lat zaczerpnięto z przypomnień osób pracujących w tej szkole, uzupełniono fotografiami i recenzjami znajdującymi się u osób prywatnych". (cytat ze Wstępu do Kroniki SP1 z lat 1945-60)
Ostatnia ciekawa informacja udokumentowana zdjęciami pochodzi z 5 maja 1935r., kiedy to poświęcono ufundowany przez Komitet Rodzicielski sztandar szkoły z wizerunkiem Władysława Jagiełły.
 
ROZDZIAŁ IV OKUPACJA
 
W latach 1939 - 1945 szkołę przejęły władze niemieckie. Zaraz na początku zniszczono polską kronikę i sztandar. Wprowadzono język niemiecki jako wykładowy.
W czasie działań "wyzwoleńczych", kiedy "Poznań był twierdzą" zniszczeniu uległ budynek szkoły, sala gimnastyczna, całe wyposażenie i znaczna część dokumentacji.
 
ROZDZIAŁ V LATA 1945 - 84
 

Stan budynków zimą 1945r. nie pozwolił na wprowadzenie tu dzieci, dlatego władze szkolne zdecydowały, aby dzieci z wyzwolonych już dzielnic podjęły naukę we wspólnych budynkach. I tak SP1 ugoszczona została przez SP7 na Górnej Wildzie. Pierwsze zapisy odbyły się 26 maja 1945r. 1 września 1945r. gościny udzieliła szkoła przy ul. Różanej.
3 września 1946r. nastąpił powrót do częściowo wyremontowanego budynku przy ulicy Cegielskiego. Dzięki pomocy rodziców w ciągu trzech tygodni wyposażono szkołę w tablice, wieszaki, telefon, kuchenki gazowe, papier kancelaryjny, itp.
Dopiero w czasie letnich wakacji 1948r. przeprowadzono generalny remont budynku, a we wrześniu trwał jeszcze remont auli.
I potem już toczyło się codzienne życie szkolne.
W tym miejscu należy wspomnieć, że dzieci uczące się w szkole przy ul. Cegielskiego od zawsze przejawiały talenty sportowe.

Pierwsze oficjalne notatki prasowe pochodziły już z 1959r. - szkolna drużyna w hokeju na lodzie w składzie: Wybieralski, Szulek, Snela, Kuczma, Każmierczak zajęła I miejsce w zawodach o "Złoty Krążek", a w Mistrzostwach Szkół Podstawowych w pływaniu na 50 m. stylem klasycznym pierwsze miejsce zajął Oborski .
W 1963r. do szkoły przychodzi pani Wanda Skrzydlewska i zostaje nauczycielem WF. Wtedy to po raz pierwszy zawodniczki reprezentujące szkołę wzięły udział w zawodach w gimnastyce artystycznej w Kaliszu, a w następnym roku już zajmują drugie miejsce.
Ta wielka miłośniczka gimnastyki artystycznej zaraziła swoją pasją wielu ludzi i powoli uczyniła z tej zwykłej szkoły prawdziwą kuźnię talentów.
Po dziesięciu następnych latach w szkole utworzono klasy sportowe w gimnastyce artystycznej. W tym samym 1974r. szkoła wchodzi w skład Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowego Turnieju Wiosny w Gimnastyce Artystycznej. W zawodach bierze udział uczennica SP1 Sławka Sobkowska i absolwentka Jagoda Hemmerling.
Przez następne dziesięć lat trenerzy, nauczyciele, a także uczennice będą współpracować z Komitetem Organizacyjnym tego największego w tamtych latach międzynarodowego wydarzenia sportowego w Poznaniu. Polskę reprezentować będą następne pokolenia wychowanek Wandy Skrzydlewskiej i jej trenerek. Mistrzyniami Polski będą: Ranata Jaśkiewicz, Iza Żurawska, Diana Konopka, Eliza Białkowska.
 
ROZDZIAŁ VI WSPÓŁCZESNOŚĆ
 
W latach osiemdziesiątych szkoła rozwija się o następne dyscypliny: pływanie, a potem kajakarstwo. W ten sposób powstaje Szkoła Mistrzostwa Sportowego, a po otwarciu klas licealnych Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego - jest rok 1984.
Od tego czasu szkoła jako jedyna tego typu w Poznaniu skupia w swoich murach wszystkich, którzy chcą uprawiać wyczynowo sport i uczyć się w liceum ogólnokształcącym. W wyniku ostatniej reformy oświaty zlikwidowana została szkoła podstawowa, a w jej miejsce utworzono Gimnazjum nr 14 z klasami wyłącznie sportowymi.
Całą historię i tradycję przedwojennej i powojennej SP1 przejmuje ZSMS i czyni to godnie, bo uczniowie jej reprezentują kraj na olimpiadach w Seulu i Barcelonie, a w światowym sporcie nieobce są takie nazwiska jak: Artur Wojdat, Mariusz Walkowiak, Rafał Szukała, Karolina Słota, Karolina Bułat, Iza Żurawska, Eliza Białkowska, Małgorzata Chojnacka, Aneta Szulc, Małgorzata Wojtkowiak i wiele, wiele innych. Dziś uczniami naszej szkoły są reprezentanci kadry narodowej juniorów i seniorów w wielu dyscyplinach. Niektórzy z nich już teraz mają pewne miejsce w reprezentacji Polski na najbliższe igrzyska.
 
ZAKOŃCZENIE
 
Oczywiście w tym miejscu kończy się historia, a zaczyna teraźniejszość. Każdy kolejny dzień dopisywać będzie strony bogate w wydarzenia sportowe i szkolne, pojawiać się będą nowe nazwiska wspaniałych wychowawców, trenerów, a przede wszystkim -  m i s t r z ó w.
 
Informacje zebrała i opracowała wicedyrektor
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
Janina Strach