Drukuj
Odsłony: 3586

Na czym polega praca pedagoga szkolnego?
To szeroko pojęta pomoc psychologiczno – pedagogiczna, organizowanie tej pomocy uczniom w szkole odpowiednio do ich potrzeb, podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki, wspieranie w tych działaniach nauczycieli i rodziców, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także działania związane z pomocą materialną dla uczniów w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z instytucjami pozaszkolnymi, działającymi na rzecz uczniów i rodzin.

 Daria Orłowska - pedagog, absolwentka UAM
Wydział Studiów Edukacyjnych
- Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
oraz
Studiów Podyplomowych - Terapia pedagogiczna

 

Z jakimi sprawami mogą udać się do Pani uczniowie ZSMS?
Uczniowie najczęściej przychodzą z różnymi problemami dotyczącymi relacji z rówieśnikami, problemami w nauce, kłopotami rodzinnymi czy w sprawie pomocy materialnej. Z każdym problemem uczeń może udać się do pedagoga.

 

W którym okresie rozwojowym, Pani zdaniem, trudniej dotrzeć do młodego człowieka, gimnazjalnym czy licealnym?
W każdym okresie rozwojowym mogą pojawić się różne problemy i dlatego trzeba próbować dotrzeć zarówno do ucznia gimnazjum jak i liceum, zrozumieć go, a następnie zrobić wszystko, aby mu pomóc.

 

Czy wśród naszej młodzieży są osoby uzależnione?
Robimy wszystko, aby nasi uczniowie - sportowcy nie mieli tego typu problemów i w związku z tym w zakresie profilaktyki uzależnień każdego roku w szkole podejmowane są różne działania z uczniami zgodnie z założeniami Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego ZSMS m.in. szkoła uczestniczy w programie „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, Komendą Miejską Policji i Komisariatem Policji Poznań-Nowe Miasto, posiadamy również narkotesty w szkole, poza tym realizowane są programy z zakresu promocji zdrowia „Znajdź właściwe rozwiązanie”, wprowadzamy też nowy program edukacyjny dot. profilaktyki uzależnień dla liceum „Ars-czyli jak dbać o miłość”. Wierzę, że nasi uczniowie aktywnie trenujący sport chcą być dobrej formie i wybierają zdrowy styl życia! :)

 

Zajmuje się Pani również działalnością charytatywną, w jakie akcje jest Pani zaangażowana?
Wspólnie z koordynatorem szkolnego wolontariatu i innymi nauczycielami ZSMS-u wspieram działania naszych uczniów wolontariuszy w działaniach na rzecz osób potrzebujących, będziemy dalej zachęcać uczniów do kontynuacji akcji „Adopcja na odległość”, zbiórek żywności, kiermaszy, współpracy z Domem Pomocy Społecznej Sióstr Serafitek, z Drużyną Szpiku, Hospicjum czy Klubem Biegacza. Poza tym czekamy na nowe pomysły i nowych wolontariuszy w naszej szkole!

 

Do Pani zadań należy także pomoc uczniom z ubogich rodzin; jakie warunki trzeba spełnić, żeby dziecko otrzymało stypendium lub inną formę pomocy materialnej?
Każdego roku do 15 września uczniowie wszystkich typów szkół mogą ubiegać się o stypendium szkolne na cele edukacyjne - wnioski uczniowie na stałe mieszkający w Poznaniu składają się w Poznańskim Centrum Świadczeń na ul. Wszystkich Świętych 1 w Poznaniu. Osoby mieszkające w innych miastach robią to we właściwym urzędzie w swoich miastach. Próg finansowy przyznania stypendium wynosi 456 zł na osobę w rodzinie (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku), poza tym uczniowie liceum mogą ubiegać się o Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla osób na stałe zamieszkujących w województwie wielkopolskim, którzy osiągnęli średnią ocen minimum 4,21 oraz dochód na osobę w rodzinie 650 zł, a przypadku samotnych rodziców 740 zł na osobę netto. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i drukami wniosków na stronie www.pcs-poznan.pl, poza tym uczniowie klas III LO mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych, wnioski składa się w szkole do 30. września, próg finansowy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie (dochód uzyskany w roku 2012). Jednak osoby, które mają szczególnie trudną sytuację, a przeprzekroczą ten próg również mogą składać wnioski o dofinansowanie w szkole. Zachęcam również uczniów do składania wniosków o Nagrodę Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe czy artystyczne w minionym roku szkolnym - termin do 30. września 2014 r. Poza tym pomocą socjalną zajmują się Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie w Poznaniu czy Ośrodki Pomocy Społecznej w innych miastach, gdzie można ubiegać się o dofinansowanie do dożywiania w formie obiadów i śniadań. W razie pytań o pomoc materialną zapraszam do gabinetu pedagoga.

 

Zmieniamy temat; jakie książki lubi Pani czytać i jakiej muzyki słucha Pani?
Lubię czytać w wolnych chwilach różne książki, które opisują współczesne życie, tematy społeczne, czasem zajrzę do poezji, jak również czytam literaturę związaną z wykonywanym zawodem. Jeżeli chodzi o muzykę, to zawsze wracam do SDM, poezji śpiewanej, Stinga czy Sade i zespołów rockowych, ostatnio słucham płyty Artura Rojka „Składam się z ciągłych powtórzeń”, poza tym podobają mi się różne utwory pop, które aktualnie można w radio usłyszeć.

 

Czy natknęła się Pani kiedyś na jakąś sentencję, która wydaje się Pani tak mądra, że można byłoby się nią podzielić z naszą młodzieżą?
Podobają mi się sentencje, które są optymistyczne, zachęcają do pozytywnego myślenia oraz które dają nadzieję, ostatnio przeczytałam taką: „O każdej porze roku i przy każdej pogodzie życzę Ci optymizmu. Z nim łatwej iść przez życie. Jakakolwiek trudność na Twej drodze stanie się dla Ciebie i innych pożytecznym doświadczeniem.”

 

Życząc Pani jak najmniej pedagogicznych problemów z uczniami dziękuję za miłą rozmowę.

Sławomira Marczyńska

 

 

 

 

Artykuł pochodzi z gazetki szkolnej "ZSMS News" Nr 5 WRZESIEŃ 2014 r.

 

Wersja oryginalna:

PANI PEDAGOG POD LUPĄ - Daria Orłowska