Drukuj
Odsłony: 3259

JAROSŁAW ECHAUST
Kierownik internatu
nauczyciel matematyki

 

Sławomira Marczyńska: Pitagoras, grecki matematyk i filozof powiedział: "Dwie najkrótsze odpowiedzi: Tak i Nie wymagają najdłuższego zastanowienia". Proszę nam po namyśle zdradzić, czy uczniowie ZSMS umieją matematykę?
Jarosław Echaust: Niestety, złożoność tego pozornie prostego pytania nie pozwala mi udzielić odpowiedzi w kategorii zero-jedynkowej. Pewna grupa uczniów pewnie się czuje w krainie matematyki, natomiast pozostali uczniowie z wielkim trudem przedzierają się ścieżkami królowej nauk.

 

Dlaczego większość młodych ludzi odczuwa lęk przed tą wspaniałą nauką?
Myślę, że główną przyczyną jest brak lub niezrozumienie podstaw matematyki. Przeważa również stereotyp w myśleniu, że przedmiot ten jest trudny i tylko niezwykłe uzdolnienia i umiejętności pozwalają go pojąć i zrozumieć. Niektórzy zastanawiają się "do czego to mi jest potrzebne?" Matematyka wymaga pracowitości, systematyczności, zrozumienia i myślenia. Generalnie jest bardzo wymagająca nauką i wystawia surowy rachunek za wszelkie zaniedbania. Natomiast poświęcając jej trochę czasu i zaangażowania, potrafi dać dużo radości, satysfakcji i zadowolenia. Wszystkim młodym adeptom sztuki matematycznej polecam, moim zdaniem, świetną książkę, której autorem jest Denis Guedj pt. "Twierdzenie papugi". Na kartach tej książki są świetnie przedstawione, w sposób prosty i przystępny, treści matematyczne i to w formie powieści z akcentem kryminalnym.

 

Przeanalizowałam historię matematyki. Jak Pan sądzi, dlaczego w niej tak mało wielkich matematyków płci żeńskiej?
Rzeczywiście wśród wielkich matematyków i filozofów dominuje płeć męska. Być może jest to wynik tego, iż poczynając od wielkich myślicieli, żyjących przed naszą erą, istniał pogląd, że prawo do kształcenia mają przede wszystkim mężczyźni.

 

Czy ma Pan ulubioną liczbę?
Ulubionych mam kilka. Jedną z nich jest doskonała liczba 6. (Co to są liczby doskonałe?) Pitagorejczycy byli zachwyceni tą liczba i tym, jak świetnie jej składowe się komponują. Nazwali ją "małżeństwo, zdrowie i piękno". Inna historia związana z tą liczbą została opowiedziana przez św. Augustyna. Wierzył on, że doskonałość liczby 6 istniała jeszcze zanim powstał świat, a świat został stworzony w sześć dni, więc 6 jest liczbą doskonałą.

 

Czy poza cyframi, równaniami, całkami znajduje Pan jeszcze czas na inne pasje?
Niestety na inne pasje zostaje mało czasu. W wolnych chwilach lubię poczytać dobrą książkę i posłuchać dobrej muzyki. W wakacje i nieliczne wolne weekendy uwielbiam włóczyć się i zwiedzać ciekawe miejsca w kraju. Wówczas czuję się wolny, niezależny, mam czas tylko i wyłącznie do mojej dyspozycji. Lubię też od spotykanych na szlakach wędrówek ludzi zdobywać ciekawą wiedzę o regionach, którą trudno znaleźć w książkach.

 

Czy powrót do egzaminu z matematyki na maturze ocenia Pan pozytywnie?
Tak. Egzamin maturalny zmusza młodzież do poważniejszego traktowania tego przedmiotu. Abiturienci powinni kształtować w sobie systematyczność, kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia. Matematyka jest nauką praktyczną i w życiu bardzo się przydaje.

 

Jest Pan kierownikiem internatu. Czy rodzice mogą być spokojni, pozostawiając swoje dzieci w Poznaniu pod czujnym okiem Pana i innych opiekunów?
Naszej młodzieży wydaje się, ze regulamin internatu ogranicza ich swobodę. Prawda jest taka, że rodzice, wyrażając zgodę na zamieszkanie dziecka w placówce, oczekują od nas pełnej opieki i gwarancji bezpieczeństwa. Realizujemy programy: wychowawczy i profilaktyki. Dzięki działaniom, które z nich wynikają kształtujemy wśród naszej młodzieży pozytywne postawy, przestrzegamy przed różnymi zagrożeniami współczesnego świata. Dziewczynom i chłopcom, którzy twierdzą, że regulamin jest zbyt rygorystyczny, zadaję pytanie: "czy w przyszłości posłalibyście swoje dzieci do placówki, w której mieszkańcy cieszyliby się pełną swobodą?". Życie w internacie uczy współdziałania w grupie, co w przyszłości może być zaletą, gdy nasi wychowankowie znajdą się na rynku pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby młodzież dobrze czuła się w internacie, gdyż jest to ich drugi dom.

 

Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.
Ja również dziękuję.

 

Wywiad przeprowadziła

Sławomira Marczyńska

 

Artykuł pochodzi z gazetki szkolnej "ZSMS News" Nr 2/11.2013 r.

 

Wersja oryginalna:

Wywiad z panem Jarosławem Echaustem