Głównej zawartości

Komunikat alertu

Serwis zsms.poznan.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018:

klasa I LO klasa II LO klasa III LO

 

Dokumenty:

Podsumowanie klasy - tabela klasyfikacyjna

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu (PZU)

Dziennik elektroniczny

Zgoda na publikowanie informacji z e-dziennika w „Witrynie dla rodziców/ucznia”

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego

 

Płatności za zakwaterowanie i wyżywienie, numer konta

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania - dla nauczycieli ZSMS

Oświadczenie o realizacji podstawy programowej - dla nauczycieli ZSMS

Osiągnięcia na świadectwie - druk do wypełnienia

Regulamin projektu edukacyjnego dla klas 2 gimnazjalnych

Regulamin wypożyczania oraz przekazywania uczniom gimnazjum LOMS podręczników i materiałów ćwiczeniowych

Lista lektur - gimnazjum

Lista lektur - liceum

"Szkoła z pasją. Program promocji wartości nauki i współpracy ze środowiskiem lokalnym” - innowacja pedagogiczna

Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego od 2017-12-01

Koncepcja pracy szkoły: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny nowe

 

 

Przedmiotowy System Oceniania:

Biologia

Chemia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Fizyka

Geografia

Historia GIM

Historia LO

Historia i społeczeństwo LO

Informatyka

Język obcy

Język polski GIM

Język polski LO

Matematyka

Muzyka

Plastyka 1 GIM

Podstawy przedsiębiorczości

Przyroda

Religia

Wychowanie fizyczne

Wiedza o kulturze

WOS LO

Zajęcia artystyczne

Zajęcia Techniczne GIM

 

 

Dokumenty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Oświadczenie o średnim dochodzie brutto na jednego członka rodziny (załączniki 1)

Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku (załączniki 2)

Wniosek o przyznanie pomocy (załączniki 3)