Drukuj
Odsłony: 1234

Dnia 25 maja 2016 r. klasa 1S3 wzięła udział w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych na terenie szkoły przez pracownika IPN oddział w Poznaniu panią dr Katarzynę Florczak.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą stanu wojennego, która należy do najbardziej dramatycznych, a zarazem kontrowersyjnych wydarzeń w historii powojennej Polski.

 

 

Zajęcia okazały się bardzo pouczające. Uczniowie zapoznani zostali z genezą i okolicznościami wprowadzenia stanu wojennego i przebiegiem wydarzeń w kopalni „Wujek” na Śląsku. Dowiedzieli się, w jaki sposób wprowadzenie stanu wojennego ograniczało prawa i wolności obywateli, jakie represje zostały zastosowane przez władze PRL wobec działaczy podziemnej „Solidarności” oraz, jak wyglądało życie codzienne Polaków w okresie stanu wojennego.

Całość została wzbogacona fragmentami przemówień działaczy partyjnych tego okresu np. gen. Wojciecha Jaruzelskiego, prezentacją dokumentów związanych z decyzjami podejmowanymi przez ówczesną władzę, fragmentami wspomnień osób internowanych – przymusowo umieszczanych w ośrodkach odosobnienia. Ponadto uczniowie mieli okazję posłuchać utwory Jacka Kaczmarskiego oraz obejrzeć fragmenty filmu Kazimierza Kutza pt. „Śmierć jak kromka chleba”.

Spotkanie to na pewno przybliżyło uczniom nie tylko tematykę o stanie wojennym, ale pozwoliło również uświadomić, w jaki sposób funkcjonowało państwo w tym okresie i z jaką rzeczywistością musieli każdego dnia konfrontować się Polacy.

Adriana Prokop
Sławomira Marczyńska