Drukuj
Odsłony: 1450

W poniedziałek 18 kwietnia uczniowie klasy 1BG wzięli udział w warsztatach „Mrówki jako organizmy modelowe w poznawaniu przez uczniów zjawisk przyrodniczych”. Odbyły się one w Collegium Biologicum Uniwersytetu Adama Mickiewicza na Campusie Morasko. Zajęcia poprowadził pan Michał Śliwiński. Uczniowie doskonalili umiejętność określania problemu badawczego i formułowania hipotez. Warsztaty pozwoliły na sprawdzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat tych organizmów. Bardzo ciekawym elementem warsztatów było rozpoznawanie gatunków mrówek z wykorzystaniem klucza. Gwoździem programu było przeprowadzenie doświadczenia z udziałem żywych okazów.

 

 

 
Bogusława Strzałba
Adriana Prokop