Drukuj
Odsłony: 758

Postępowanie uzupełniające - najważniejsze terminy:

- złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych:

  od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.

- przeprowadzenie prób sprawności fizycznej:

10 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 - 12:00. (tylko klasa "S")

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

16 sierpnia 2021 r.

- potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

23 sierpnia 2021 r.

Informacje i  dokumenty - http://www.zsms.poznan.pl/rekrutacja-do-lo.html