Drukuj
Odsłony: 2486

Podstawowe informacje dla absolwentów 8 - letnich Szkół Podstawowych

Zasady rekrutacji

Oświadczenia dla rodziców:

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o sprawowaniu pieczy zastępczej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Informacje o rekrutacji do LOMS:

Zasady przyjmowania do LOMS

Terminy