Drukuj
Odsłony: 3887

 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od. 17 maja 2021 r.

do 31 maja 2021 r.

godz. 15:00

od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

godz. 15:00

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

dotyczy tylko klasy 1S

od. 1 czerwca 2021 r.

do 14 czerwca 2021 r.

II termin - 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r.

do 10 sierpnia 2021 r.

3. Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do 17 czerwca 2021 r.

II termin do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia SP i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których się ubiega kandydat

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz.15:00

nie dotyczy
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.
6. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15:00

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.

do godz. 15:00

7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14:00

23 sierpnia 2021 r.
8. Wystąpienie o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 sierpnia 2021 r. do 26 sierpnia 2021 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.