Drukuj
Odsłony: 4130

 Plan pracy LOMS'u w roku szkolnym 2021/2022:

Wrzesień:

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2021 r.

2. Narodowe Czytanie: 04.09.2021 r.

3. Szkolna sesja zdjęciowa: 08.09.2021 r.

4. Narodowy Dzień Sportu: 9 - 10.09.2021 r.

5. 15.09.2021 r. godz.18:00 zebrania z Rodzicami (sale)  - zapoznanie Rodziców ze statutem i regulaminami,

godz. 19:00 - Zebranie Rady Rodziców.

 

Październik:

1. Tydzień testów kompetencji.

2. 14.10.2021 r.- Pasowanie na ucznia kl. 1 L.O. Klasy 2 i 3 L.O. – spotkania z wychowawcami.

3. Próbny alarm ppoż.

 

Listopad:

1. 9.11.2021 r. - Drzwi otwarte - dyżury nauczycieli - godz. 18:00 - 20:00.

2. 10.11.2021 r. - Apel szkolny z okazji Święta Niepodległości.

Grudzień:

1. 08.12.2021 r. - spotkania z Rodzicami (informacja o ocenach przewidywanych) – godz. 18:00 – 20:00.

2. 22.12.2021 r. - spotkanie opłatkowe młodzieży. Jasełka.

3. 23.12. – 31.12.2021 r. -  zimowa przerwa świąteczna.

Styczeń:

1. 04.01.2022 r.-  zebrania z Rodzicami 18:00.

2. Studniówka.

3. 17.01 - 28.01.2022 r. - ferie zimowe.

Luty:

1. Próbny egzamin maturalny.

Marzec:

1. Projekt ekologiczny.

2. Dzień Patrona: 4.03.2022 r.

3. Rekolekcje wielkopostne.

4. 07.03.2022 r. - zebrania z Rodzicami - godz. 18:00 - 20:00.

Kwiecień:

1. 12.04.2022 r. – kl. III LO zebranie z Rodzicami (oceny przewidywane).  Śródroczne zebranie z Rodzicami godz. 18:00.

2. 14.04. - 19.04.2022 r.-  Wielkanocna przerwa świąteczna.

3. 22.04.2022 r. - Dzień Ziemi

4. 28.04.2022 r. - apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

4. 29.04.2022 r. - zakończenie roku szkolnego dla kl. 3 L.O.

Maj:

1. 4-6.05.2022 r. - egzaminy maturalne.

Czerwiec:

1. Dzień Dziecka - Dzień Sportu.

2. Piknik europejski.

3. 7.06.2022 r. - zebrania z rodzicami (oceny przewidywane) godz. 18:00-20:00.

4. 24.06.2022 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Lipiec:

1. wydawanie świadectw maturalnych

Sierpień:

1. 22-26.08.2022 r. - egzaminy poprawkowe z poszczególnych przedmiotów.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022: 15.10.2021 r.,  2.11.2021 r., 12.11.2021 r.,  7.01.2022 r., 2.05.2022r., 4 - 6.5.2022 r., 17.06.2022 r.